Oikeudenmukaisuus ei toteudu verotuksessa

16.3.2012 4:00

Ensi viikolla hallitus kokoontuu ”kehysriiheen” puimaan ensimmäisen vuotensa satoa. Luvassa on veronkorotuksia ja leikkauksia, joita hallitus kutsuu säästöiksi. Pidän säästämistä hyveenä, mutta hallituksen propaganda on hölynpölyä. Hallitus itse tuhlaa jakelemalla epämääräisiä avustuksia ja tukiaisia lyöden samalla laimin lakisääteisten sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen laadukkaan ja tasapuolisen järjestämisen.

Valtion ja kuntien velvollisuutena on hoitaa lakisääteiset tehtävät. Muu on tuhlausta. Jokainen ymmärtää, että tehtävistä huolehtiminen vaatii rahaa, joka kerätään veroina. Kaikki puolueet kannattavat oikeudenmukaista verotusta, mutta kukaan ei sano, mitä se on.

Mielestäni oikeudenmukaisen verotuksen kaksi periaatetta ovat yhtäläisyys ja progressiivisuus. Yhtäläisyys tarkoittaa, että kaikkia tuloja verotetaan samalla tavalla, progressiivisuus, että tulojen kasvaessa myös veroprosentti kasvaa. Kumpikaan periaate ei aidosti toteudu, eikä periaatteita oikeasti kannata mikään puolue.

Räikein poikkeama yhtäläisyyden periaatteesta on ansio- ja pääomatulojen verotuksen erilaisuus. En mitenkään voi pitää oikeudenmukaisena sitä, että pörssiyhtiöistä saadun osingon verokanta on 21 prosenttia ja yli 50000 euron osaltakin vain 22,4 prosenttia, mutta vastaavasta ansiotulosta reilusti yli 30 prosenttia. Oma lukunsa ovat listaamattomat yhtiöt, joista saatu osinko voi olla verovapaata 60000 euroon saakka.

Korkotulon lähdevero, joka peritään täysimääräisenä pienistäkin koroista, on 30 prosenttia. Sen sijaan osuuspääoman korot ovat verovapaita 1500 euroon saakka. Tästä edusta nauttivat ne, joilla on varaa sijoittaa osuuskuntien lisäosuuksiin.

Ainoastaan ansiotuloista perittävä valtion vero on oikeasti progressiivista, mutta sen osuus kokonaisverosta on pieni. Hallitus edeltäjänsä tavoin korottaa arvonlisä-, valmiste- ja muita tasaveroja. Lisäksi valtionosuusjärjestelmän uudistus, jonka edellinen hallitus toteutti, on johtanut kunnallisveron ja maksujen nostoon ja näin myös tasaverojen osuuden kasvuun lakisääteisten tehtävien rahoituksessa.

Konkreettisesti oikeudenmukainen verotus tarkoittaa ansio- ja pääomatulojen laskemista yhteen, minkä jälkeen yhteissummasta maksettaisiin veroa progressiivisen asteikon mukaan. Lisäksi yhteiskunnallisen ja alueellisen tasa-arvon kannalta olisi välttämätöntä, että sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen rahoitus hoidetaan progressiivisella verotuksella kerätyillä varoilla. Näin hillittäisiin myös kunnallisten veroparatiisien syntyä.

Asko Munukka

Imatra