Kanjonin kattaminen osaksi tiehanketta

9.9.2008 4:00

Liikenteen aiheuttama melu haittaa Suomessa jo noin 140000 ihmisen elämää noin 750 tiekilometrin kohdalla. Haittaavaksi melu lasketaan, kun äänen taso ylittää 55 desibeliä.

Tiehallinnon juuri valmistunut meluntorjuntasuunnitelma koskee maantiejaksoja, joiden liikenne ylittää kuusi miljoonaa ajoneuvoa vuodessa. Valitettavasti esitys ei pidä sisällään Kotkaan kohdistuvia hankkeita, vaikka täälläkin kärsitään moottoritien aiheuttamista meluhaitoista.

Kotkassa yksi pahimmista melusaasteen pilaamista kohteista on Karhulan kanjonin ympäristö, jossa tiehallinnon desibeliraja ylitetään kirkkaasti. Karhulan kanjonin kattaminen poistaisi tämän ongelman ja loisi samalla mahdollisuuksia koko Karhulan keskustan kehittämiselle.

Kaakkois-Suomen tiepiiri on aloittanut tiesuunnitelmien laatimisen valtatie 7:n rakentamiseksi moottoritieksi välillä Koskenkylä-Loviisa-Kotka. Suunnitteluun sisältyy lisäksi Kyminlinnan eritasoliittymän parantaminen ja uuden Jumalniemen eritasoliittymän rakentaminen Karhulassa. Lisäksi välillä Kyminlinna-Rantahaka on tarkoitus tehostaa meluntorjuntaa.

Tähän sopisi loistavasti ajatus meluntorjunnasta Karhulan keskustassa. Kotkan kaupungin pitääkin ryhtyä aktiivisesti ajamaan Karhulan kanjonin kattamista osana valtatie 7:n rakentamista. Kanjonin kattamiseen ei tarvitse välttämättä liittää kaupallisia elementtejä liiketilarakentamisen muodossa, sillä jo pelkkä kattaminen parantaisi oleellisesti alueen viihtyisyyttä. Kanjonin kannen päälle voisi viherrakentamisella perustaa vaikka viihtyisän "keskuspuiston".

Nyt olisi tärkeää toimia asian edistämiseksi, sillä tiehallinnon mukaan meluntorjunnan suunnitelmien pahimpana esteenä on puutteellinen rahoitus. Meluntorjuntahankkeet joutuvat kilpailemaan rahoituksesta teiden kunnossapitohankkeiden kanssa. Siksi olisikin tärkeää saada liitettyä Karhulan keskustan meluntorjunta käynnissä olevaan tiehankkeeseen. Erillishankkeena kanjonin kattaminen jää varmasti tekemättä.

SAMI VIRTANEN

Kaupunginvaltuutettu (vihr.)