PÄÄKIRJOITUS

Elämänlaatu riippuu monesta

26.6.2017 4:00

Talous mataa kymmenen vuoden takaisella tasolla, lunta sataa kesäkuussakin ja hallituskriisi uhkaa, mutta Suomi on silti melkein paras maa elää. Tähän tulokseen on tultu sosiaalisen kehityksen ja kansalaisten elämänlaatua mittaavassa kansainvälisessä vertailussa. Suomi sijoittui kuluvan vuoden listalla toiseksi Tanskan jälkeen. Saavutus on hieno, sillä vertailussa on mukana 127 maata.

Sosiaalisen kehityksen indeksissä vertaillaan yhteiskunnan eri osa-alueita. Tutkimukseen valituista 50 indikaattorista Suomi oli ykkönen 16:ssa. Sote-uudistusta tekevää Suomea kehuttiin erinomaisesta perusterveyden- ja äitiyshoidosta sekä erittäin alhaisesta lapsikuolleisuudesta.

Toisaalta Suomi sai moitteita korkeista itsemurhaluvuista, jotka tosin ovat laskussa, ja ehkä hieman yllättäen muita alhaisemmasta elinajan odotteesta sekä sukupuolten epätasa-arvosta toisen asteen koulutuksessa.

Tällaisiin vertailuihin pitää tietysti suhtautua varauksin. Esimerkiksi sote-uudistukseen lähdettiin juuri perusterveystason ongelmien takia ja siksi, että väestön eliniän nousu pakottaa tehostamaan toimintaa. Samalla ne ovat kuitenkin muistutus siitä, miten Suomi nähdään maailmalla ja millainen kuva suomalaisesta yhteiskunnasta muualla vallitsee. Kaikki on suhteellista. Monet maat ottaisivat suomalaisen taloustaantuman tason mielellään itselleen.

Vertailu osoittaa myös, että pelkkä talouskasvu ja korkea bruttokansantuote eivät takaa hyvää elämänlaatua. Indeksissä hyvin sijoittuneet Pohjoismaat ovat siitä hyvä esimerkki. Elämänlaadussa on kyse myös ympäristöstä ja sosiaalisesta turvallisuudesta.

i

Markku Kumpunen markku.kumpunen@kaakonviestinta.f