Vastaiskulla kiire

18.6.2017 4:00

Haminan kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa viime tiistaina Tervasaaren laitureiden yleissuunnitelman, jonka pohjalta Tervasaaren laiturialueet kunnostetaan miljoonilla euroilla tulevien vuosien aikana. Tavoite on perusteltu, lisäähän se tulevaisuudessa sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden viihtyvyyttä kaupungin hienolla merenranta-alueella.

Ei kuitenkaan yksin riitä, että Tervasaaren laiturialueita kunnostetaan ja uutta rakennetaan. Haminassa on syytä kiinnittää tähänastista enemmän huomiota myös muiden rantojen ja varsinkin rantojen vesialueiden hoitoon. Valtuuston kokouksessa käytetyissä puheenvuoroissa muutama valtuutettu epäili Tervasaaren laiturisuunnitelmiin liittyvän Rampsinkarin aallonmurtajan kaventavan Tervasalmen suuta niin, että virtaus Salmenvirran vesialueelle heikkenee ja rehevöityminen lisääntyy.

Huoli voi olla aiheellinen ja aallonmurtajan vaikutukset on tarkemmin selvitettävä ennen sen rakentamista.

Virtaukset ovat jo ilman aallonmurtajaakin heikentyneet merkittävästi niin Salmenvirran kuin Pappilansalmenkin alueilla. Maa kohoaa ja rehevöityminen on vuosi vuodelta pahentunut. Asukkaat ovat omatoimisesti tehneet voitavansa, mutta pelkkä kaislojen ja lumpeiden niitto on vain tekohengitystä, joskin tervetullutta ensiapua sekin.

Kaupungin on viimeistään nyt tartuttava rehevöitymisongelmaan. Uuden valtuustokauden kunniaksi ja rantavesialueiden pelastamiseksi on syytä laatia suunnitelma ruoppauksista, joilla parannetaan veden virtauksia ja hidastetaan rehevöitymistä.

Ruoppaus ei ehkä ole kaikkein ekologisin toimenpide, mutta järeällä vastaiskulla alkaa olla kiire.

Suunnitelman lisäksi tarvitaan sitoutuminen vuosittaiseen määrärahaan, joka kohdennetaan rantojen vesialueiden kunnostukseen.

Antti-Jussi Larvio
antti-jussi.larvio@kymensanomat.fi