Pääkirjoitus

Puolueet ovat nuorille vieraita

27.5.2017 4:00

Jos nuoret eivät tule puolueiden luo, puolueiden on mentävä nuorten luo.

Tämä jalostettu vanha viisaus tulee mieleen tällä viikolla julkistetusta kirjasta Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi.

Sosiologian professorin Vesa Puurosen ja projektitutkija Kari Saaren toimittamasta kirjasta ilmenee, että nuoret eivät tunnista ja erota toisistaan suomalaisia puolueita. Kirjan julkistustilaisuuden kutsussa todettiin kuitenkin toiveikkaasti, että mielikuva passiivisuudesta ei anna totuudenmukaista käsitystä nuorten arkitodellisuudesta.

Kirja perustuu laajaan kansainväliseen tutkimukseen. Suomessa tutkimuspaikkakuntia olivat Kuopio, Lieksa ja Nurmes.

Nuoret kokivat kokoomuksen ja perussuomalaisten politiikan olevan kaikista selvintä. Perussuomalaiset herättivät vahvoja tunteita niin puolesta kuin vastaan, mutta yhtä kaikki: puolueen politiikkaa pidetään helppona ymmärtää.

Kun tutkimuksessa oli vain kolme kaupunkia Itä-Suomesta, tuloksista ei voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Jos mukana olisivat olleet esimerkiksi Helsinki ja Jyväskylä, puolueiden saamat maininnat olisivat olleet erilaisia.

Politiikka on parhaimmillaan sellaista, josta on helppo tehdä omat johtopäätöksensä. Niin nuoret kuin vanhemmatkin haluavat selviä kannanottoja asioihin. Ympäripyöreät liturgiset mongerrukset ovat omiaan tekemään politiikasta entistä harvempien harrastuksen.

Nuoret saadaan entistä enemmän mukaan yhteisten asioiden hoitoon ottamalla heidät mukaan esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Näin tapahtumista saadaan jalojen juhlapuhepönötysten sijasta nuorten näköisiä tapahtumia.

Janne Rönkkö