PÄÄKIRJOITUS

Testaajat vievät sotea eteenpäin

15.5.2017 4:00

Sote-uudistuksen suuria mullistuksia on palvelujen tarvitsijan entistä suurempi valinnanvapaus. Sitä, miten valinnanvapaus toimii, miten ihmiset käyttäytyvät ja mitä siitä seuraa, ei tietenkään tiedä vielä kukaan.

Kunnille ja kuntayhtymille on tarjottu mahdollisuutta testata asiaa. Halukkuutta on esimerkiksi Kymenlaaksossa, ja muutosjohtaja Jorma Haapasen mukaan Kymenlaakso pyrkiikin uudistuksen niin sanotuksi pilottimaakunnaksi. Toinen jo nyt halukkuutensa tietävä on Etelä-Karjala. Monella muulla Suomen kolkalla ollaan vielä empiväisiä ellei peräti kielteisiä, ilmenee Kuntalehden tekemässä kyselyssä. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) mukaan pilotoijat valitaan kesän lopussa.

Testiryhmään pääseminen edellyttää, että intoa on muuallakin kuin sote-uudistuksen projektiryhmässä. Kymenlaaksossa ainakin Kotkan, Haminan ja Kouvolan pitäisi liputtaa asian puolesta. Valmisteluilla on enemmän ja vähemmän kiire. Osallistuvien kuntien pitää yhtiöittää kaikki, mitä tulee valinnanvapauden piiriin. Yhtiöt ehtivät toimia vain varsin lyhyen aikaa, ennen kuin niistä tulee maakuntaomaisuutta vuonna 2019. Ainakin Kuntaliitossa on kritisoitu työmäärän suuruuden ja pilotoinnin keston suhdetta.

Kiireestä huolimatta mukaan pääseminen olisi hyväksi. Osallistujat hyötyvät siitä rahallisesti. Tulevaisuuden kannalta olennaisempaa on kuitenkin se, että testaajat voivat vaikuttaa, miten koko uudistusta viedään eteenpäin. Tai jos eivät voi, koko pilotointi on turhaa. Osallistujat — niin päättäjät kuin vaikkapa sairaalahenkilökunta — saavat kokemusta, jota muilla ei ole. Kun uudistuksessa päästään tositoimiin, kokeilijat ovat jo pitemmällä.

Päivi Taussi