PÄÄKIRJOITUS

Pitkäaikaistyöttömyys vaatii erityistoimia

26.3.2015 4:00

Työministeri Lauri Ihalainen (sd.) on asettunut kannattamaan ajatusta siirtää ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät eläkkeelle. Mallina on vuonna 2005 voimaan tullut Lex Taipale, jonka ansiosta 57 vuotta täyttänyt ja 10 vuotta työttömänä ollut pääsi kortistosta eläkkeelle. Ihalaisen esittämä Lex Taipale II koskisi yli 60-vuotiaita ja yli 2 500 päivää työttömänä olleita. Ehdot täyttäviä ihmisiä on Suomessa noin 3 500.

Ehdotukselle on hyvät perusteet. Tosiasia nimittäin on, että noin pitkään työttömänä olleet eivät enää työllisty missään olosuhteissa, saati nykyisessä taantumassa, jossa työtä ei riitä nuoremmillekaan työkykyisille. Ilkka Taipale, jonka mukaan laki on nimetty, on todennut pitkäaikaistyöttömyyden laskevan vain kuolleisuuden, vanhuuseläkkeen tai työkyvyttömyyseläkkeen kautta. Lex Taipale II tarjoaisi näille henkilöille inhimillisen tavan päästä pois turhauttavista työnhauista ja tarpeettomista koulutuksista.

Vaikeimmin työllistettävien siirtäminen eläkkeelle hyödyttäisi myös kuntia. Ratkaisu toisi säästöä toimeentulomenoissa sekä vähentäisi sakkomaksuja, joita pitkäaikaistyöttömistä kunnille aiheutuu.

Pitkäaikaistyöttömyydestä on syntynyt työmarkkinoille oma erillisongelmansa, joka pahenee koko ajan. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa se lisääntyy kokonaistyöttömyyttä nopeammin. Samalla lisääntyy se joukko, jolla ei käytännössä ole enää mitään asiaa työelämään. Tämän ongelman hoitaminen vaatii erityistoimia, joista Lex Taipale II voisi olla yksi osa.

Markku Kumpunen markku.kumpunen@kymensanomat.fi