Kolumni: Oikeutta ei saa ottaa omiin käsiin

14.9.2017 13:15
Kuva: Päivi Mutanen-Pirttilä

Sata vuotta sitten, maamme itsenäistymispyrkimyksien aikana suomalaiset vetosivat voimassaolevaan lainsäädäntöön. Tämä laillisuuden korostaminen piti kansakuntaamme yhtenäisenä ja auttoi tiellä kohti itsenäisyyttä. Myöhemmin rakennettiin yhteistä ymmärrystä siitä, että yhteiskuntaa kehitetään rauhanomaisen demokratian ja 1919 hallitusmuotoon otetun oikeusvaltioperiaatteen kautta. Omankädenoikeus ja sääntöihin perustumaton mielivaltaisuus haluttiin kitkeä Suomesta pois – niin kansalaisten kuin myös viranomaisen toiminnasta.

Viranomaisten toimivallan kunnioittaminen on ollut suomalaisen yhteiskunnan peruspilareita.

Oikeusvaltioperiaate on 100 vuotta myöhemmin keskiössä niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti. Järjestäytynyt oikeusvaltio rakentuu sen periaatteen varaan, että kansanvaltaisesti valittu lainsäätäjä keskittyy lakien säätämiseen, viranomainen toimeenpanovallassa soveltamiseen ja tuomioistuinlaitoksessa tulkitsemiseen.

Perustuslakivaliokunta päättää täyttääkö lakiesitys perustuslain ja ihmisoikeussopimuksien velvoitteet. Tämä arviointi tehdään järjestelmällisesti ja huolellisesti. Ei toreilla huutoäänestyksellä.

Oikeusvaltion periaatteiden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että tuomioistuinten tai poliisien toimivaltaa ei lähdetä kyseenalaistamaan, vaan asioita muutetaan vaalien ja eduskunnan kautta. Oikeutta ei saa ottaa omiin käsiin.

Viranomaisten toimivallan kunnioittaminen on ollut suomalaisen yhteiskunnan peruspilareita. Jatkossakin tulee pitää kiinni siitä, että epäoikeudenmukaiseksi mielletyn lainsäädännön muuttaminen tapahtuu demokraattisen prosessin kautta, eikä tuomioistuinten lainvoimaisia ratkaisuja kyseenalaistaen.

Jos lähdemme kyseenalaistamaan, olemme vaarallisella tiellä. Suomen juhlavuonna on syytä pitää tiukasti kiinni demokratian ja oikeusvaltion syvimmistä periaatteista.

Antti Häkkänen
Kirjoittaja on oikeusministeri.