Kymen Sanomien RAM-paneeli

Kymen Sanomien paneelilla voidaan mitata, miten mainoksesi on huomattu ja kuinka paljon se on aiheuttanut ostohalukkuutta. Kymen Sanomien paneeli koostuu levikkialueemme lukijoista, jotka vastaavat kysymyksiin internetin kautta.

Panelisteja on lehdellämme tällä hetkellä noin 500.  Kymen Sanomien paneeli kuuluu valtakunnalliseen Kärkimedia-paneeliin. Tutkimus- ja analysointimenetelmän on kehittänyt ruotsalainen yritys, RAM - Research and Analysis of Media.

Kymen Sanomat tarjoaa käyttöön monipuolisen tutkimusvalikon:
1. Mainoksien jälkimittaus: ostohalu, huomioarvo, erottuvuus, persoonallisuus, mieluisuus jne. Lisäksi asiakkaan oma vapaavalintainen kysymys.
2. Esitestaus: eri luovien toteutusvaihtoehtojen keskinäinen vertailu.
3. Ad hoc eli asiakkaalle räätälöidyt tutkimukset.

Tutkiminen on asiakkaillemme edullista, hinnat alkaen 153 € + alv.

Tutkitaan sinunkin ilmoituksesi toimivuus!

Tutkimukset

Menestystarinat

Kymen Sanomien lukijat ja levikki

Kokonaistavoittavuus 89 000*
Kokonaislevikki 17 949 (81/16/3)
Lukijamäärä 49 000

kymensanomat.fi
Viikkotavoittavuus 72 536
eri selaimet ka. vko. 39-52/2016, TNS Metrix
Kymensanomat.fin kävijämäärät viikottain

*Kymen Sanomat ja kymensanomat.fi
Lähde LT 2015, KMT Syksy 2015/Kevät 2016