KAUPALLINEN YHTEISTYÖ | MPY

Karhulan Valimo panostaa ICT:hen MPY Palvelujen kanssa

12.12.2016 12:29 | Päivitetty: 12.12.2016 12:59

Vaativiin valuprosesseihin erikoistunut Karhulan Valimo Oy on valinnut ICT-kumppanikseen kotimaisen tietotekniikan ja tietoverkkojen ammattilaisen MPY Palvelut Oyj:n. Karhulan Valimo käynnisti toimintansa syyskuussa ja MPY rakensi ICT-ympäristön ennätysnopeassa ajassa yhtiön digitaalisia tarpeita varten.

Karhulan Valimo solmi laajan ICT-sopimuksen MPY Palvelujen kanssa, kun valimotoiminnan irtautuminen Sulzer Pumps Finlandista varmistui. ICT-kokonaisuus toteutettiin ennätysnopeassa aikataulussa muutaman viikon aikana, kun MPY operoi Karhulan Valimolle kokonaan uuden, tarpeiden ja kasvun mukaan skaalautuvan tietotekniikka- ja tietoverkkoympäristön.

Karhulan Valimolle rakennettiin kuitutekniikkaan perustuvat yritysverkkoliittymät ja tehokkaat lähiverkkoratkaisut, keskitetyt palomuurit ja VPN-etäpalvelut. Jatkossa MPY huolehtii Karhulan Valimon IT-pilvipalveluista sekä virtuaalisesta palvelinympäristöstä sen valvonnasta ja hallinnasta, käyttötuki- ja asiantuntijapalveluista asiakkaan tarpeiden mukaan.

Karhulan Valimon toimitusjohtaja Pekka Kemppaisen mukaan haastavinta oli toteutusaikataulu.

– Liiketoimintakaupan jälkeen tarvitsimme oman tietotekniikkaympäristön mahdollisimman nopeasti, jotta Karhulan Valimon toiminta saadaan käyntiin. Kaikki työ perustuu nykyisin tietoteknisiin ratkaisuihin ja ilman tehokasta tietotekniikkaympäristöä toiminta on mahdotonta. MPY Palvelut valikoitui ICT-ratkaisujen toteuttajaksi selkeän tarjouksen, projektisuunnitelman ja -toteutuksen myötä.

DIGITAALISUUS LUO TEHOKKUUTTA

Karhulan Valimon tavoitteena oli saada helposti kasvun mukaan skaalautuva tietotekniikkaympäristö, joka palvelee yhtiön digitaalisia tarpeita niin kapasiteetin kuin nopeuden osalta.

Kemppaisen mukaan tarkoitus on hyödyntää digitalisaatiota kuten 3D-printtausta ja -skannausta sekä mallien ja muottien digitalisointia, mikä nopeuttaa ja tehostaa vaativien valuprosessien toteuttamista. Tietotekniikka ja digitalisaatio ovat avainasemassa
myös teräsvalimomarkkinoilla kustannustehokkuuden näkökulmasta.

– Digitaalisesti tehty koevalu pystytään tekemään parissa viikossa, kun se perinteisellä menetelmällä kestää kaksi kuukautta mallin tekemisestä alkaen. Erinomaisen laadun ja nopeuden avulla pystymme kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla entistä vahvemmin, Kemppainen sanoo.

MPY NÄYTTÄÄ SUUNTAA

MPY Palvelut Oyj on suomalainen tietotekniikkapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka palveluksessa on 130 ICT-alan ammattilaista seitsemällä paikkakunnalla Suomessa. Yhtiö tuottaa ICT-palveluja niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaille tavoitteenaan toimialan paras asiakaskokemus.

MPY haluaa toimia ICT-alan suunnannäyttäjänä Suomessa muuttamalla alan pinttyneitä tapoja ja nostamalla asiakaskokemuksen toiminnan ytimeen. Yrityksen henkilökuntaa kehitetään jatkuvan oppimisen kautta asiakaskokemuksen huippuasiantuntijoiksi, jotta kaikki tähtäävät kohti yhteistä ja samaa päämäärää. Toimitettavien ratkaisujen tulee palvella asiakkaiden liiketoimintatavoitteita ja varmistaa hyvä asiakaskokemus.

- MPY:n tavoitteena on toimialan paras asiakaskokemus, Pekka Mettälä sanoo.
- MPY:n tavoitteena on toimialan paras asiakaskokemus, Pekka Mettälä sanoo.

– ICT-alalla toimitaan yhä hyvin teknologialähtöisesti. Asiakkaan antama palaute ja tarpeiden huomioiminen jää usein vaille konkreettisia tekoja, sanoo MPY:n toimitusjohtaja Pekka Mettälä, joka tekee itse vuosittain yli 130 asiakastapaamista.

– Asiakaskokemus kuuluu palveluyrityksessä koko henkilöstölle: jokainen on vastuussa siitä, miten omat teot vaikuttavat asiakkaan elämään. Voisi sanoa, että hyvä asiakaskokemus on vastuunottamista omista teoista, Mettälä toteaa.

Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa:
Jarno Priha, puh 044 711 1365
Matti Mäkelä, puh 040 055 2500
mpy.fi